Program naprawy i wymiany optyk

endoskopy medyczne

Program naprawy i wymiany optyk


Użytkownik toru wizyjnego powinien być świadomy, że na jakość uzyskiwanego obrazu wpływa nie tylko sprawność mechaniczna optyki, lecz również czystość soczewek, które w przypadku długotrwałej eksploatacji potrafią się rozszczelnić i zabrudzić. 

Niesprawna optyka laparoskopowa to duży problem wielu placówek. Większość  oferowanych na naszym rynku optyk, pochodzących od innych producentów, jest nie naprawialna. 
Mimo tego, nieautoryzowane serwisy oferują „naprawę” tych elementów. Próby te sprawiają, że ich końcowe efekty w dużym stopniu odbiegają od jakości oryginału, generując w perspektywie czasu jeszcze większe wydatki na serwis. 

SOPRO-COMEG rozwiązał ten problem, konstruując optyki naprawialne.  
Dzięki temu, w celu optymalizacji kosztów i utrzymania niezmiennej jakości, SensoMedical proponuje proste i czytelne zasady serwisowania.