Kontakt


SensoMedical
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Frysztacka 93C
43-400 Cieszyn

 
tel. +48  (33) 476 10 20
fax +48  (33) 476 10 11
 
Dane rejestrowe spółki:

NIP 5223013611
KRS 0000501917
REGON 147140371
 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Sensomedical Sp. z o.o. Spółka komandytowa, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych.